Privacybeleid TILSBERK HUD App

Hieronder informeren wij u over de gegevensverwerking in de TILSBERK HUD App en uw rechten als betrokkene:

Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming is

digades GmbH, vertegenwoordigd door Directeur: Dr.-Ing. Sascha Berger, Äußere Weberstraße 20, D-02763 Zittau, +49 (0) 3583 5775-775, +49 (0) 3583 5775-111, service@tilsberk.com. De externe functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is mevrouw Johanna Thoelke, DAPROSEC GbR, Tieckstraße 17, D-01099 Dresden, e-mail: info@daprosec.de, telefoon: +49 (0) 351 - 31 905 088.


Downloading van de TILSBERK HUD app en aankoop van de premium versie

Wanneer u de TILSBERK HUD app downloadt en de premium versie koopt, worden de vereiste gegevens aan de door u geselecteerde app-server doorgegeven. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverzameling en zijn er niet verantwoordelijk voor. Meer informatie vindt u voor Android op https://policies.google.com/privacy?hl=de en voor iOS op https://support.apple.com/de-de/HT211970

Bluetooth-communicatie tussen de TILSBERK HUD app en het TILSBERK Head-Up Display

De in het TILSBERK Head-Up Display getoonde gegevens worden via Bluetooth van de TILSBERK HUD app naar uw smartphone overgedragen. Bluetooth is een gegevensoverdracht tussen apparaten over korte afstanden (max. 10 m) met behulp van radiotechnologie. Wanneer Bluetooth op een apparaat wordt geactiveerd, stuurt een speciale chip een uniek 48-bits serienummer naar de buitenwereld en ontvangt tegelijkertijd de serienummers van andere apparaten in de buurt in Bluetooth-modus. De apparaten worden alleen gekoppeld en kunnen draadloos gegevens verzenden als beide gebruikers hiermee instemmen. Daarom wordt u bij het opstarten van de TILSBERK HUD app gevraagd om Bluetooth op uw smartphone toe te staan en uw smartphone te koppelen met uw TILSBERK Head-Up Display. Dataverkeer vindt alleen plaats tussen de gekoppelde apparaten. U kunt de Bluetooth-verbinding op elk moment annuleren in de instellingen van uw smartphone. Het is dan niet meer mogelijk om de gegevens van de TILSBERK HUD app in het TILSBERK Head-Up Display weer te geven.

Firmware update TILSBERK Head-Up Display

Firmware is vooraf geïnstalleerd op uw TILSBERK Head-Up Display. We ontwikkelen deze regelmatig verder en bieden updates gratis aan op onze server. U kunt de update downloaden met uw smartphone en via Bluetooth overbrengen naar uw TILSBERK Head-Up Display. Wanneer uw TILSBERK HUD app verbinding maakt met onze server, worden toegangsgegevens verzameld. De volgende gegevens worden geregistreerd: dynamisch IP-adres, datum en tijd van de toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens (of pakketlengte), bericht of de gegevensuitwisseling succesvol was. Het dynamische IP-adres wordt elke keer dat het internet wordt opgevraagd opnieuw toegewezen door de mobiele telefoonprovider en verandert uiterlijk elke 24 uur. Wij hebben geen kennis van het IP-adres. Het gegevensverkeer wordt gecodeerd volgens de stand van de techniek en kan niet door derden worden gelezen. De toegangsgegevens worden tijdelijk opgeslagen voor de duur van de toegang. De tijdelijke opslag is nodig zodat TILSBERK HUD App en onze server met elkaar kunnen communiceren en de update kunnen overdragen. Dit is ook ons legitieme belang in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f GDPR. De gegevens worden verwijderd zodra de toegang wordt beëindigd. Het verzamelen en opslaan van gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor het aanbieden en downloaden van firmware-updates. Bijgevolg heeft de gebruiker geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

Registratie voor gebruikersaccount

Een gebruikersaccount is vereist om de app te gebruiken. Het gebruikersaccount is nodig om apparaatonafhankelijke toegang tot je geplande routes mogelijk te maken (meer hierover onder "Routeplanner") en om latere wijzigingen mogelijk te maken. Om je te registreren kun je direct je e-mailadres en wachtwoord invoeren of gebruikmaken van de single sign-on (SSO) van de onderstaande aanbieders. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is uw toestemming die u tijdens de registratie hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a GDPR. U kunt deze toestemming intrekken voor alle gebruikte methoden door uw account te verwijderen in het profielgedeelte met behulp van de hiervoor bestemde knop. De daarin opgenomen gegevens worden dan verwijderd, met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen. Na het verwijderen is het niet langer mogelijk om de app te gebruiken.

E-mail

U voert uw e-mailadres en wachtwoord in het invoermasker in. Als u toestemming geeft en uw registratie bevestigt door op de knop Account aanmaken te klikken, worden de in het invoerscherm ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen.

SSO via Google

De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, supportdeutschland@google.com. Voor deze aanmeldservice moet je een Google-account hebben. Als u op het Google-pictogram tikt, wordt u doorgestuurd naar de aanmeldingspagina van Google, waar uw bestaande Google-account wordt weergegeven. Als u uw account selecteert en niet bent aangemeld, wordt u eerst gevraagd om uw wachtwoord in te voeren. Vervolgens wordt u geïnformeerd dat door u aan te melden bij uw Google-account bij TILSBERK HUD, u toestemming geeft voor het delen van uw naam, e-mailadres, taalvoorkeur en profielfoto met TILSBERK HUD. Op dit punt heeft u ook de mogelijkheid om kennis te nemen van het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van TILSBERK HUD. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de

SSO via Apple

De provider is Apple Distribution International Ltd. Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork Republic of Ireland, contactus.de@euro.apple.com. Voor deze inlogdienst heb je een Apple ID nodig. Als u op het Apple-symbool tikt, wordt u doorgestuurd naar de Apple ID-inlogpagina waar u uw Apple ID (e-mail of telefoonnummer) invoert. Als je op de pijl tikt, wordt je gevraagd om je wachtwoord in te voeren. Als je tweefactorauthenticatie hebt geactiveerd, wordt je nu gevraagd om de code in te voeren die naar je apparaat is verzonden. In de volgende stap kunt u vervolgens uw naam en e-mailadres voor het TILSBERK HUD account bewerken. Wanneer u op doorgaan drukt, bent u ingelogd. Meer informatie over gegevensbescherming bij Apple vindt u hier: https://www.apple.com/de/privacy/

Routeplanning en navigatie met Sygic

De component "Sygic Mobile SDK" van Sygic a.s., Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slowakije, hierna "Sygic", is geïntegreerd in de TILSBERK HUD app voor navigatie en routeplanning. Dit onderdeel heeft uw locatiegegevens nodig voor navigatie. Locatietoegang wordt alleen verleend als u hiervoor toestemming geeft bij het opstarten van de TILSBERK HUD app. Als u routeplanning gebruikt, wordt uw geplande route opgeslagen op onze server en is deze toegankelijk via uw account. Wanneer de route wordt opgeslagen en opgehaald, maakt uw apparaat verbinding met onze server. Als u extra kaartmateriaal downloadt via de TILSBERK HUD app, maakt uw apparaat verbinding met de Here Maps server. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De rechtsgrondslag voor toegang tot de locatie is uw toestemming die u hebt gegeven toen de TILSBERK HUD app werd gelanceerd in overeenstemming met art. 6 (1) zin 1 lit. a GDPR. De rechtsgrondslag voor het opslaan van routes op onze server en het verzamelen van toegangsgegevens tijdens communicatie is het legitieme belang om u te voorzien van uw routes, ongeacht het apparaat, in overeenstemming met art. 6 (1) (f) GDPR. De rechtsgrondslag voor het verzamelen van toegangsgegevens tijdens de communicatie met de server van de provider in overeenstemming met Art. 6 (1) (f) GDPR is het legitieme belang om u te voorzien van het kaartmateriaal. Je kunt het verzamelen van locatiegegevens te allen tijde stopzetten in de instellingen van je smartphone. U kunt dan niet meer navigeren in de TILSBERK Head-Up Display of de snelheid laten weergeven. De volledige informatie over de gegevensbescherming van het onderdeel vindt u hier: https://www.sygic.com/de/company/privacy-policy

Routeplanning met Kurviger

In de premium versie is de Kurviger service van KURVIGER GmbH, Johannesstr. 23, D-73249 Wernau, terms@kurviger.de ook via Web View in de app geïntegreerd voor routeplanning. Wanneer u de functie via de app opent, maakt uw apparaat verbinding met de Kurviger server en worden toegangsgegevens verzameld. Bovendien worden alleen technisch noodzakelijke cookies gebruikt. De gewenste route wordt uitsluitend gepland met uw invoer van het invoerscherm; uw locatiegegevens zijn niet vereist. De geplande routes worden opgeslagen op onze servers zodat u uw tochten kunt bekijken in de sectie Mijn tochten, ongeacht uw apparaat. Een kopie van de route wordt opgeslagen op de Kurviger server zodat je deze later op Kurviger kan bewerken.
De wettelijke basis voor het opslaan van de routes op de servers en het verzamelen van toegangsgegevens tijdens de communicatie is in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. b GDPR, aangezien dit noodzakelijk is om de apparaatonafhankelijke toegang en latere bewerking van de routes in de premium versie mogelijk te maken. Als je je gebruikersaccount verwijdert, worden alle tochten verwijderd. Meer informatie over gegevensbescherming bij Kurviger vindt u hier: https://kurviger.de/datenschutz/

Oproepweergave

Bij het instellen van de TILSBERK HUD app wordt u gevraagd om de TILSBERK HUD app telefoonstatusautorisatie en contactautorisatie te verlenen. De telefoonstatus autorisatie is nodig om de gespreksstatus weer te geven en de contact autorisatie is nodig om de naam van de beller weer te geven in het TILSBERK Head-Up Display. Deze autorisaties worden alleen gebruikt om de oproep in de TILSBERK Head-Up Display weer te geven. De oproep- en contactgegevens worden niet opgeslagen in de app of doorgestuurd naar ons of derden. U kunt de toegang op elk moment annuleren in de instellingen van uw smartphone. U kunt dan geen oproepen meer bekijken in de TILSBERK Head-Up Display.

Recht op informatie, rectificatie, beperking, wissing, gegevensoverdraagbaarheid

U hebt recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt en op rectificatie of wissing of beperking van de verwerking, evenals een recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Recht op het indienen van een klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit in geval van schendingen van de GDPR. De voor ons verantwoordelijke autoriteit voor gegevensbescherming is de Saksische functionaris voor gegevensbescherming, Devrientstraße 5, 01067 Dresden, telefoon: +49 (0) 351 85471 101, fax: +49 (0) 351 85471 109, e-mail: saechsdsb@slt.sachsen.de

Abonneer je nu op de nieuwsbrief

Mis geen nieuws en promoties meer en schrijf je vandaag nog in voor onze nieuwsbrief.